Πάνος Μήλιος

Πάνος Μήλιος, Ph.D., Συντονιστής προγραμμάτων ΕΕ-Ινδίας GIBA

Ο Πάνος Μήλιος είναι συντονιστής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που αφορούν την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, και εργάζεται σε αυτόν τον τομέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Έχει σπουδάσει Φυσική, έχει διδακτορικό δίπλωμα στη Μετεωρολογία, και έχει ασχοληθεί με έρευνα στην Βιομετεωρολογία. Έχει πολύ μακρά εμπειρία στη διδασκαλία μαθητών, καθηγητών και ενηλίκων και είναι συγγραφέας 10 βιβλίων φυσικής και μαθηματικών και 7 βιβλίων για θέματα της Ε.Ε..

Έχει αναπτύξει ένα μη τυπικό πρόγραμμα κατάρτισης για τους μαθητές προκειμένου να ολοκληρώσει το επίσημο πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται από Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού E.V.B.B. (Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Τέλος, διοργανώνει σε εννέα (9) Χώρες, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για Φοιτητές, Καθηγητές και Ερευνητές , για Ιδρύματα και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.