ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΟΧΟΙ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δημιουργία μιας διαδραστικής επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα και την Ινδία.
Δημιουργία δίγλωσσου ιστότοπου στα αγγλικά και ελληνικά, καθώς και ανοιχτά φόρουμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το FB, το Twitter κ.λπ. για την καλύτερη προβολή και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών, επαφών και ευκαιριών δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Διευκόλυνση επιχειρηματικών αντιπροσωπειών στο εξωτερικό και συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.
Διοργάνωση συνεδρίων, διασκέψεων και διαλέξεων, επιχειρηματικών συνόδων κορυφής, επιχειρηματικών και εμπορικών αποστολών, συνεδριάσεων B2B και B2C.
Ανάπτυξη τομέων που ενδυναμώνουν τις επιχειρήσεις σε νέες διαστάσεις – Τουρισμός, Ναυτιλία, Μεταφορές, Ψυχαγωγία, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθλητισμός, Εκπαίδευση και άλλοι τομείς.
Αύξηση ευκαιριών απασχόλησης.
Προσδιορισμός και επαφή με πιθανούς συνεργάτες, αγοραστές, συνεργάτες και επενδυτές.
Αλληλεπίδραση με υπουργεία, προξενεία και άλλους κυβερνητικούς φορείς και στις δύο χώρες.
Παροχή νομικής και επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα και την Ινδία.